Wouter srgb Wouter Schut
Head of SEA

Het belang van een goed attributiemodel

Er verandert een hoop binnen Google, zo ook bij de attributiemodellen. In dit blog vertel ik je meer over de attributiemodellen en de plannen die Google hiermee heeft. 

Wat is een attributiemodel?

Een attributiemodel bepaalt hoe de conversie wordt verdeeld over de verschillende touchpoints van een conversie. Het toepassen hiervan maakt de bijdrage van verschillende campagnes of kanalen beter inzichtelijk.

Welke soorten attributiemodellen zijn er?

Er zijn 6 verschillende attributiemodellen:

  • Laatste klik: wijst alle waarde toe aan de advertentie waar het laatste op geklikt is.
  • Eerste klik: wijst alle waarde toe aan de advertentie waar het eerste op geklikt is.
  • Lineair: wijst de conversiewaarde gelijkwaardig toe aan alle touchpoints.
  • Tijdsverloop: geeft meer waarde aan touchpoints dichter bij de conversie.
  • Positiegebaseerd: wijst 40% van de waarde toe aan de eerste en laatste klik, de overige 20% wordt daar tussen verdeeld.
  • Data-driven: wijst alle waarde toe door middel van machine learning.
Attributiemodellen

Een paar jaar geleden was ‘Last-click’ het standaard attributiemodel. Dit model wijst alle waarde van een conversie volledig toe aan de laatste klik voor de conversie. Hierdoor worden alle contactpunten vóór de laatste klik niet meegenomen in de verdeling van de conversie. Google Analytics gebruikt ook het last-click attributiemodel. 

Het attributiemodel ‘Data-driven’ wordt de standaard voor alle nieuwe conversieacties binnen Google Ads, dit heeft Google laten weten. Dit attributiemodel gebruikt machine learning om te bepalen hoe ieder contactpunt heeft bijgedragen aan een conversie. Daarnaast verdeelt het model de waarde onderling per contactpunt. Zo krijgt een contactpunt dat een waardevollere interactie was, meer waarde van de conversie.

In oktober 2021 heeft Google het attributiemodel Data-driven als standaard geïntroduceerd. Vanaf begin volgend jaar wil Google dit in alle Google Ads accounts hebben.

Heb jij hulp nodig bij je campagnes?

En sparren over attributiemodellen?

sea-overleg