Kayn srgb Kayn Wolfswinkel
Head of SEO

Succesvol migreren

Maak van je website migratie een succes!

Iedere website migratie is anders. Daarom vraagt elk migratie traject om maatwerk. Ondanks de verschillende situaties zijn er een aantal zaken waar je sowieso op kunt letten. In dit blog ga ik daar dieper op in.

Wat allereerst van belang is, is dat de nieuwe situatie waar je naartoe migreert daadwerkelijk een verbetering is. Het bouwen van een nieuwe website loopt altijd anders dan gepland en daarom worden er soms overhaaste beslissingen genomen. Zorg dus bij een MVP (versie van de website die nog niet af is), dat deze minimaal gelijk is aan de oude situatie. Let hierbij op zaken als pagina snelheid, wat in ieder geval geen verslechtering mag zijn of elementen op de website die missen, maar wel belangrijk zijn voor de vindbaarheid.

Testen op een testserver

Om fouten te voorkomen en de meeste imperfecties eruit te filteren is het verstandig om altijd op een test server te werken. Op de test server kan er gekeken worden of de nieuwe situatie voldoet aan alle standaarden. Of alles werkt en goed staat en of redirects naar behoren werken. Door uitvoerig te testen verklein je de kans op fouten bij de livegang van de nieuwe website.

Noodzakelijke URL-wijzigingen

Vraag je bij URL-wijzigingen af of het nut heeft. In sommige gevallen rankt een pagina al aardig goed met de huidige URL-structuur. Dan moet de nieuwe URL-structuur wel dermate een verbetering zijn om op te wegen tegen het wijzigen ervan. Zorg dus dat je URL-wijzigingen uitvoert in het belang van SEO. Met deze uitgangspunten kan je het aantal redirects minimaliseren.

Let op. Het is van belang dat er slechts 1 redirect wordt gebruikt om van bron naar doel-URL te gaan. Denk hierbij ook aan oude redirects die zich over elkaar gaan opstapelen. Zo voorkom je redirect chains.

Crawl de live en testomgeving en maak een URL mapping

Gebruik een crawler om de live en de testomgeving in kaart te brengen. Deze informatie dient als basis voor een URL mapping, maar is vooral heel handig om te gebruiken bij het testen van de redirects op de testomgeving. Met een URL mapping kunnen er gemakkelijk Apache of NGINX rewrites (redirects op server niveau) worden gegenereerd.

Automatiseer het redirecten van afbeeldingen en producten

Bij het uitvoeren van een migratie komt veel handmatig werk kijken. Om dat te bespoedigen automatiseren we vaak een deel van de werkzaamheden waar mogelijk. Zo migreren we afbeeldingen automatisch door middel van het omzetten van afbeeldingen naar binaire data. We strippen de afbeelding van alle meta data en zetten deze om naar binaire data. Op basis van de binaire data kunnen we vervolgens de live omgeving matchen aan de testomgeving om zo bij een match automatisch een rewrite aan te maken. De overige afbeeldingen matchen we zoveel mogelijk op basis van context data. Bijvoorbeeld de alt tekst of de titel van de afbeelding.

Zo is het ook mogelijk om bijvoorbeeld product URLs geautomatiseerd aan elkaar te mappen op basis van een edentifier. Dat kan een EAN-code zijn of een ander element wat zowel op de live als op de testomgeving hetzelfde is.

Check of er nieuwe parameters zijn bijgekomen

Bij een nieuwe website kan het voorkomen dat er op basis van bijvoorbeeld nieuw toegevoegde attributen nieuwe parameters op de website beschikbaar zijn. Het is van belang om deze parameters waar nodig tijdig uit te sluiten alvorens de nieuwe website live gaat. Hiermee voorkom je dat URLs onnodig geïndexeerd worden.

Houd rekening met seizoentrends

Bij het lanceren van een nieuwe website is het van belang om rekening te houden met seizoentrends. Het is beter om de website op een minder druk moment te lanceren. Zo minimaliseer je mogelijk risico wanneer de migratie niet vlekkeloos verloopt.

Zorg voor goede tracking

Om de migratie goed te kunnen monitoren is het van belang dat tracking goed ingericht is. Zo is het van belang om annotaties te maken in Google Analytics van de migratie. Daarnaast is het verstandig om 404 tracking in te richten in Google Tag Manager zodat je tijdig kunt anticiperen op 404s die ontstaan door het migreren van de site.

Houd rekening met technische issues

Onderschat het migratie / website traject niet. Een dergelijk traject is soms complexer dan vooraf geanticipeerd. Daarnaast is de nieuwe situatie anders dan de bestaande. Houd daarom rekening met mogelijke technische issues die zich kunnen voor doen. Door proactief een migratie traject in te gaan voorkom je een dip in organische traffic en maak je van het migratie traject een succes.

Loop je vast in het migratietraject of wil je vooraf hulp bij de aanpak hiervan? Onze specialisten staan voor je klaar met een antwoord op al je vragen.