Mike 2024 Mike Bouwman
Head of Data & Innovation

Volume binnen Google Ads – Search en Shopping

In dit blog wordt dieper ingegaan op hoe je Google Ads data kan gebruiken om meer inzicht te krijgen in zoekvolumes en trends in de markt over een langere periode. Vaak hebben mensen hier wel een idee van, maar vinden ze het lastig om dit te kunnen onderbouwen met data.

Om meer duidelijkheid te krijgen over het zoekvolume binnen je Google Ads account heb je verschillende statistieken die daarbij helpen. Dit geeft je diverse inzichten, maar het blijft uiteraard wel belangrijk om verschillende datasets te bekijken. Zo kun je je data jaar op jaar bekijken of maand op maand.

Hoe kijk je naar je data

Om het volume van de campagnes te bepalen kijk je naar het aantal vertoningen. Ondanks dat je dan weet hoe vaak je vertoond bent, zegt dit minder over de potentie en/of het potentiële volume binnen shopping of search. Hiervoor is het advies om te kijken naar een combinatie van twee metrics: het aantal vertoningen én het vertoningsaandeel.

Voorbeeld:
Wanneer de vertoningen binnen je campagne dalen, maar het vertoningsaandeel gelijk blijft, dan weet je dat niet alleen het volume binnen die campagne/ adgroup/ keyword is afgenomen maar dat de gehele zoekintentie binnen search is afgenomen. 

Inzicht in trends binnen de markt

Voor onze klanten halen we dit soort data op uit het account en wordt dit verwerkt in diverse dashboards die intern ontwikkeld zijn. Hierdoor hebben we meer inzicht in de volumes en trends in de markt.

Wat we veel zien is dat bijvoorbeeld in 2020 de Home and Living markt een andere trend liet zien dan voorgaande jaren. Normaal lag de piek van deze markt in Q3 van het jaar, maar door corona waren veel mensen thuis in april en mei. Hierdoor werd er juist in deze maanden veel geklust in en om het huis. Met behulp van de data in het dashboard kunnen we trends aantonen, meer duiding geven aan wat er gebeurt en beter kunnen voorspellen wat de klant kan verwachten qua resultaat.

Volume google ads

Om het volume te berekenen gebruiken we de volgende formule: Vertoningen*(1/Verton. aand. voor Zoeken)

Wanneer je deze formule toevoegt aan je data, kun je vervolgens de data splitsen per campagne. Ook kun je ervoor kiezen een splitsing te maken in search en/of shopping.

Google ads volume

Monitor data ook per maand

Data houden we voor onze klanten ook per maand bij. Zo zien we goed welke veranderingen er jaar op jaar plaatsvinden. Helemaal omdat 2020 een ander jaar was dan anders. Met dit soort tabellen kunnen we goed zien wat er gebeurt. Binnen bepaalde branches was de vraag naar producten vorig jaar zó groot in vergelijking met de jaren daarvoor en dit jaar, dat het fijn is dat je dat kan onderbouwen met data. Dit kwam onder meer door het hamsteren op bepaalde artikelen en de sluiting van de retail. Hierdoor was er een automatische verschuiving naar online.

Google ads per maand

Op zoek naar een strategische partner?

Wil jij een partner die met je meedenkt en meer duiding geeft aan ontwikkelingen binnen de markt?

advertising-uitleg