Gerwin srgb Gerwin van Veelen
SEO Specialist

Succesvol Brainstormen

Brainstorming ter voorbereiding op digital pr

In mijn vorige digital marketing minute ging ik inhoudelijk diep in op de toegevoegde waarde van digital pr en de processen die tot een nieuwswaardig artikel leiden. In dit blog vertel ik je graag meer over één van de belangrijkste processen die in mijn vorige video ook ter sprake kwam, namelijk de brainstormmethode.

De brainstormmethode is een essentiële fase in het digital pr-proces, gezien deze fase bepalend is of een artikel als nieuwswaardig wordt beoordeeld of juist niet. Een goed en opvallend onderwerp draagt er natuurlijk aan bij of iemand je artikel gaat lezen.

Brainwriting

De brainstormtechniek die wij gebruiken ter voorbereiding op digital pr is een variant van de brainwriting methode of de wel bekendere 6-3-5 brainstormmethode. De kracht van deze techniek zit in de creativiteit, grote groepen deelnemers en de snelheid. Het gebruik hiervan kent een aantal voordelen ten opzichte van traditionele brainstormmethoden.

  1. Het is een snelle en eenvoudige methode.
  2. Binnen een uur zijn de ideeën concreet.
  3. Elke afdeling denkt mee, omdat we voor deze brainstorm graag met deelnemers van verschillende afdelingen binnen een bedrijf werken.
  4. Iedereen krijgt de kans zijn ideeën te delen. Er zijn dus geen mensen die niet aan bod komen.

Werkwijze van de brainstormtechniek

Belangrijk is dat we op een inspirerende plek aan de slag gaan, want alleen dan komen de beste ideeën tot stand.

Kaders bespreken

Het is belangrijk dat er een facilitator aanwezig is, iemand die de zitting begeleid. Deze persoon voorziet alle deelnemers van uitleg, pen, papier, probleemstelling en de kaders van de probleemstelling.

Ronde 1

Na de uitleg en het uitdelen van het materiaal start de eerste brainstormronde. In deze tijd krijgt iedere deelnemer vijf minuten de tijd om minimaal drie ideeën te bedenken.

In deze gevallen brainstormen we meerdere ronden van 5 minuten, zodat we voor alle deelonderwerpen tot goede ideeën komen.

Evaluatie en keuze van beste ideeën

Na afloop van van de eerste ronde liggen er heel veel ideeën op tafel. De deelnemers delen hun eigen ideeën met de rest van de groep en kiezen zo samen de beste ideeën.

Wanneer de brainstorm met veel mensen wordt gedaan, kan er gekozen worden om de formulieren door te geven aan de persoon naast je. In deze gevallen herhaal je de eerste ronde, totdat ieder deelonderwerp aan bod is gekomen.

Ronde 2

In de tweede ronde gaan we verder met de drie beste ideeën. Dit is een nieuwe brainstormronde waarin we dieper op de onderwerpen in gaan om deze concreter te maken. Dit doen we onder meer aan de hand van de volgende vragen.

  1. Hoe relevant is het onderwerp?
  2. Welke data zijn er tot onze beschikking om het onderwerp te onderzoeken?
  3. Wat zijn de kaders van het onderwerp?

Nadat het idee concreet is gemaakt, worden de overige ideeën bewaard als input voor toekomstige blog- of digital pr-artikelen. Aan het eind van deze brainstorm is het onderwerp gedefinieerd en start het onderzoek.

Wil jij meer weten over digital PR, of wil jij samen sparren hoe jij middels digital PR meer autoriteit kan vergaren? Neem gerust contact met ons op.