Optimalisatie conversiepaden & usability voor NHA

Specialisaties
SEO
SEA
UX Design
Wireframing

 

NHA-Cases-Cover1_1,5x-3

Website aansluitend bij klantgedrag

NHA is één van de grootste aanbieders van thuisopleidingen in Nederland. De school heeft inmiddels ruim 80 jaar ervaring en biedt erkende opleidingen en cursussen in Nederland en België. NHA heeft Increase gevraagd om een nieuwe website te ontwerpen en op te bouwen. Increase heeft de structuur van de website verbeterd ten behoeve van SEO en usability. In de nieuwe structuur zijn de conversiepaden zo kort mogelijk en overzichtelijk gehouden. De werkzaamheden in het kort:

 • SEO-structuur van de nieuwe website uitwerken
 • Begeleiding SEO overgang oude naar nieuwe website
 • Herstructurering van de website t.b.v. usability
 • Optimalisatie van de conversiepaden
 • Functioneel ontwerp (wireframing) van alle pagina’s
 • Adviseren bij design en ontwikkeling van de website

Uitbreiding met SEA

Sinds de lancering van de nieuwe website en de fijne samenwerking in dit project is Increase ook verantwoordelijk voor alle Google Ads en Bing Ads campagnes voor NHA in Nederland en België.

De website opnieuw uitdenken

Na een analyse van de oude website van NHA bleek dat deze enigszins chaotisch was opgezet. Het groeiende aanbod opleidingen en cursussen kreeg niet altijd een logische plek waardoor er verwarring kon ontstaan bij de bezoeker wanneer er door de website geklikt werd. Ook was het lastig om bepaalde cursussen en opleidingen terug te vinden.

Vanuit de huidige situatie heeft Increase gekeken naar de overeenkomsten tussen de verschillende categorieën en onderdelen op de website. Vanuit deze analyse is een opzet gemaakt waarbij alle onderdelen op een vergelijkbare manier zijn ingericht. Er is vanuit de gebruiker nagedacht om alle cursussen en opleidingen zo goed mogelijk vindbaar te maken. Hierdoor kan de gebruiker gemakkelijk zijn/haar weg vinden.

Voor het inschrijfproces heeft Increase hetzelfde gedaan. Vanwege de vele verschillende soorten opleidingen en mogelijkheden binnen dit proces, heeft Increase nagedacht over stroomlijning hiervan. Er zijn uiteindelijk 11 verschillende scenario’s bedacht waarbij het inschrijfproces kan afwijken. Hierdoor moet het inschrijven soepeler en sneller verlopen, kunnen bezoekers gemakkelijk extra cursussen of opleidingen toevoegen en hoeft NHA niet meer na te bellen voor het controleren van gegevens.

flowchartnha

Opleiding-detailpagina

Eén van de belangrijkste pagina’s op de website betreft de opleiding-detailpagina, vergelijkbaar met een productpagina in een webshop. Increase heeft veel tijd en aandacht besteed aan deze pagina om ervoor te zorgen dat belangrijke elementen een prominente plek krijgen en de grote hoeveel tekst en uitleg een goede plek krijgt.

icoon 30% minder hoofdmenu-items
icoon 294% meer aandacht voor de zoekfunctie
icoon 100% overzicht

Functioneel ontwerp/wireframing

Aan de hand van wireframes heeft Increase een opzet gemaakt van de nieuwe website voor NHA. Hiermee wordt duidelijk, zonder invloed van design, welke elementen geplaatst worden op de website en waarom, welke functionaliteiten verwerkt moeten worden en hoe deze werken.

Dit proces is zeer waardevol voor elke nieuwe website. Er wordt goed nagedacht over de conversie, usability en indeling van de website, welke in vervolgstappen van de ontwikkeling van de website goed gebruikt worden.

home-desktop

Vanaf het begin het Increase gekozen voor een focus op het eenvoudig vinden van een opleiding door de bezoekers van de website. Daarom heeft de zoekfunctie een promintente plek op de homepage en vervolgpagina’s op de website gekregen. Op de homepage is de zoekfunctie de belangrijkste functionaliteit en ligt de focus hier ook op. Op vervolgpagina’s is de zoekfunctie gemakkelijk te vinden en te gebruiken.

Verder is o.a. de functionaliteit voor het aanvragen van een studiegids vereenvoudigd, kunnen gebruikers cursussen of opleidingen tijdelijk opslaan (wishlist) om later te bekijken en is er meer aandacht voor de ervaringen van studenten van NHA. Deze functionaliteiten stimuleren kleine acties op de website, waardoor gebruikers eerder over zullen gaan tot conversie (Cialdini)

Uiteindelijk is er aan de hand van de wireframes van Increase een webdesign gemaakt en is de website ontwikkeld. Increase heeft hierbij proactief feedback gegeven om ervoor te zorgen dat alle onderbouwde ideeën niet zouden verdwijnen en verzwakken.

home-mobille

Hoe lang werken jullie al voor NHA? Het lijkt erop dat jullie hier al langer werken dan ik, zo diep gaat de analyse.

Leon Heutjens
Marketing Manager NHA, 2009 – 2018

Uiteindelijke resultaat

Na het maken van wireframes, een design en uiteindelijk de ontwikkeling van de website, is deze nu live: nha.nl. Het resultaat is als volgt:

 • Duidelijke en eenduidige websitestructuur
 • Elke pagina geoptimaliseerd en met de juiste focus
 • Gerichte conversiefunnels
 • Vereenvoudigd inschrijfproces
 • Optimale SEO structuur
Homepage-design-NHA

Meer cases